‘Sí Do Mhamó Í
(She's Your Granny)

Lyrics, phonetics, and translations were taken from printouts graciously produced by Tim Martin and personal transcription.

[Irish-Gaelic]
[Rough Phonetic]

[1 agus Curfa]
‘Sí do mhamó í, ‘Sí do mhamó í
‘Sí do mhamó í, cailleach an airgid
‘Sí do mhamó í, ó Bhaile Iorrais Mhóir í
S’ chuirfeadh sí cóistí ar bhóithre Chois Fharraige.

Curfa

[2]
Dá bhfeicfeá an “steam” ‘ghabháil siar Tóin Uí Loing,
‘S na rothaí ‘ghabháil timpeall siar ó na cheathrúnaí,
Chaithfeadh sí ‘n stiúir naoi n-uair ar a cúl,
‘S ní choinneodh sí siúl le cailleach an airgid.

Curfa

[3]
Measann tú ‘bpósfa’, Measann tú ‘bpósfa’,
Measann tú ‘bpósfa’ cailleach an airgid,
Tá’s ‘ám nach ‘bpósfa’, Tá’s ‘ám nach ‘bpósfa’,
Tá sé ró-óg is d’ólfadh sé ‘n t-airgead.

Curfa

[4]
‘S gairid go ‘bpósfa’, ‘S gairid go ‘bpósfa’,
‘S gairid go ‘bpósfa’, beirt ar a’ mbaile seo,
‘S gairid go ‘bpósfa’, ‘S gairid go ‘bpósfa’,
Seán Shéamais Mhóir is Mairéad Ní Chathasaigh.

Curfa agus curfa aris.

[1 and Chorus]
Shee duh vah-moy, Shee duh vah-moy
Shee duh vah-moy, call-yawk an air-reged
Shee duh vah-moy, oh vaul-yeh-rish voor-EE
Iss keerie she co-shtee air vo-ra coosh arrigeh.

Chorus

[2]
Dah veck-ah on “sh-team” gwall sheer Tone EE Leen(g),
Sna ruh-hee gwall teampil sheer oh-nah ka-hroo-nee,
Kah-he sheen stoor nyee noo-r air a-cool,
Snee conneh shee shool leh call-yawk an air-reged.

Chorus

[3]
Mah-san too po-sah, Mah-san too po-sah,
Mah-san too po-sah call-yawk an air-reged,
Taw-sum noch po-sah, Taw-sum noch po-sah,
Taw shay roe-og iss doh-lah shayn tair-reged.

Chorus

[4]
Ssgair-reg guh po-sah, Ssgair-reg guh po-sah,
Ssgair-reg guh po-sah, bert air ah-vaulyah sha,
Ssgair-reg guh po-sah, Ssgair-reg guh po-sah,
Shawn Haymish Vor iss Mah-ray Nee Kah-ha-sEE.

Chorus x 2.


Rough translation of the song...to come.

The display of these songs on this site is only meant as a means for the Celtic Arts Center Choir to distribute songs to its members. This is not intended for wider publication or larger distribution.

© 2002 TechnoCelt Productions in association with The Celtic Arts Center / An Claidheamh Soluis. All rights reserved.